Certyfikaty

CERTYFIKATY, NAGRODY, DYPLOMY


Od 2005 roku przedsiębiorstwo posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 1669/4/2011 w zakresie produkcji części i akcesoriów samochodowych oraz produkcji i usług w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych. Od marca 2011 r. P.P.U.H. KEL-MET może pochwalić się również Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2034H przyznanym przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Oddział Kodyfikacji Wyrobów Obronnych, 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne.
8 marca 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udzieliło Jarosławowi Kielerowi P.P.U.H. KEL-MET koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
  • Wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 9 pkt 3 Załącznika nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);
  • Obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w pozycji WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT – do ww. rozporządzenia.
Instytut Transportu Samochodowego 15.10.2001 r. przyznał naszej firmie Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa nr B/15/129/01.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej udzieliło homologacji typu ostrzegawczego sygnału dźwiękowego dla pojazdu samochodowego nr E20-28R-00 0140, zaś Ministerstwo Infrastruktury, homologacji typu ostrzegawczego sygnału dźwiękowego dla pojazdu samochodowego nr E20-28R-00 0609.
IQNet
IQNet
PCBC
PCBC
Certyfikat Jakości ISO IQNet
Certyfikat Jakości ISO IQNet
Certyfikat Jakości ISO Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Certyfikat Jakości ISO Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Certyfikat dla odłącznika akumulatora w-40
Certyfikat dla odłącznika akumulatora w-40
Homologacja na sygnał dźwiękowy 12V
Homologacja na sygnał dźwiękowy 12V
Homologacja na sygnał dźwiękowy 24V
Homologacja na sygnał dźwiękowy 24V
Koncesja Ministrestwo Spraw Wewnętrznych
Koncesja Ministrestwo Spraw Wewnętrznych
Kelmet

Kontakt

KEL-MET Jarosław Kieler
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe
Zakład Pracy Chronionej
ul. Gminna 5
92-601 Łódź

Telefony kontaktowe:
tel.: +48 42 648 88 98;   tel: +48 42 648 88 70;
tel. kom. 693 340 111
handlowyatkelmet [dot] pl
kelmetatkelmet [dot] pl


Kelmet -

Projekt i wykonanie: Hiarte